T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ANKARA / KAHRAMANKAZAN - Fatih Ortaokulu

SERVİS SÖZLEŞMESİ İLANI

2019-2020 FATİH ORTAOKULU TAŞIMACIYI TESPİT KOMİSYONU DUYURUSU

ÖĞRENCİ SERVİS ARAÇLARININ TESPİTİ VE SÖZLEŞMESİ İŞİ DUYURUSUDUR

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Okulumuz servis araçlarını çalıştırmak isteyenlerin başvuruları alınacaktır.

 

 

2019-2020 FATİH ORTAOKULU TAŞIMACIYI TESPİT KOMİSYONU DUYURUSU

ÖĞRENCİ SERVİS ARAÇLARININ TESPİTİ VE SÖZLEŞMESİ İŞİ DUYURUSUDUR

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Okulumuz servis araçlarını çalıştırmak isteyenlerin başvuruları alınacaktır.

 

ÖĞRENCİ SERVİS ARAÇLARININ TESPİTİ VE SÖZLEŞMESİ İŞİ DUYURUSUDUR.

 

1.     İŞİN NİTELİĞİ VE YERİ

Okulumuz Kahramankazan Fatih Ortaokulu öğrencilerinden okulumuza ulaşımı (Kahramankazan İlçe merkezi ve mahalleleri)-Okul servisle sağlanan öğrencilerin taşınacağı servis araçlarının tespiti ve sözleşme imzalanması iş ve işlemleri 25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MEB Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında aşağıdaki şekilde yürütülecek olup ilgililere duyurulur.

Servis İhalesi 3 (üç) yıl için gerçekleştirilecektir.

 

2.     ŞARTNAMENİN VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI

Taşıma işi için hazırlanan şartname ve ekleri Okul Müdürlüğümüzden 27.08.2019 – 02.09.2019 tarihleri arasında mesai günleri ve mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak istekli taşımacılar tarafından alınabilecektir. Bu belgeler web sitemizden de indirilebilir.

  

3.     SERVİS ARACI TESPİTİ İŞİNİN YAPILMA YERİ, TARİHİ VE SAATİ

Okulumuz öğrencileri için okul servis araçlarının belirlenmesinin tespiti 03.09.2019 günü saat 10.00 'da okulumuz Müdür  odasında yapılacaktır.

 

 

4.     OKUL SERVİS ARAÇLARI TAŞIMA İŞİNE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER

Okul servis araçları taşıma işine katılabilme şartları ve istenen belgeler şunlardır.

a)     Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta

adresi

b)     Gerçek kişi olması halinde servis çalıştırılması işin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

c)     Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret ve veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

d)     Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel kişilerde üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olduğuna ilişkin belgeler.

e)     Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporu

f)       Taşıma işinde kullanılacak araçların OKUL SERVİS ARAÇLARI yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun ve gerekli izin belgeleri.

g)     Taşımacın servis ve yolcu taşımacılığını gösterir. NACE kodlu faaliyet belgesi

h)     Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin banka dekontu

 

Evrakların Komisyona Teslimi

İstekliler, ilanda belirtilen ihalenin yapılacağı saat:11.00'de servis taşıyıcı komisyonuna  evrakları teslim eder

            Taşımacıyı tespit komisyonuna verilen dosyalar her hangi bir sebeple geri alınamaz.

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 27.08.2019 - Güncelleme: 27.08.2019 15:54 - Görüntülenme: 77
  Beğen | 0  kişi beğendi